fbpx

Tietosuojaseloste

Tämä on henkilötietolain (523/1999) pykäliin 10 ja 24 perustuva tietosuojaseloste.

Rekisterinpitäjän ja tietosuojavastaavan yhteystiedot
Qstock Oy
Kansankatu 53 T3
90100 Oulu

Yhteyshenkilö
Binta Jabbi
binta.jabbi@qstock.fi
040 456 4113

 

Tietojen kerääminen ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Qstock Oy kerää Tullisali.fi-verkkosivustolla yhteydenottolomakkeilla täysi-ikäisten kävijöiden yhteystietoja palautteiden käsittelyä, asiakkuuden hoitamista ja yhteydenpitoa varten. Yhteydenottolomakkeilla kerättävät tiedot ovat: nimi, organisaatio, puhelinnumero sekä sähköpostiosoite. Sivustolla kerätään myös kävijöiden sähköpostiosoitteita uutiskirjeen lähettämistä varten. Sähköpostiosoitteita kerätään vain suostumuksen antaneilta täysi-ikäisiltä henkilöiltä.

 

Evästeet

Tullisalin verkkosivuilla käytetään evästeitä kävijätilastoinnin ja markkinoinnin toteuttamiseen. Evästeet eivät tallenna henkilötietoja eivätkä kerää henkilöä yksilöiviä tietoja. Voit hallinnoida tai poistaa evästeet käytöstä käyttämäsi verkkoselaimen asetuksissa. Verkkosivujemme käyttö onnistuu myös ilman evästeitä.

Google Analytics
Tullisalin verkkosivusto käyttää Google Inc-yhtiön tarjoamaa Google Analytics-verkkoanalyysipalvelua.

Google Analytics käyttää ”evästettä” eli tekstitiedostoa, joka tallennetaan päätelaitteellesi ja jonka avulla voidaan analysoida käyttäytymistäsi verkkosivustolla. Evästeet keräävät tietoja verkkosivuston käytöstä kuten:
– Selaimen tyyppi
– Käytössä oleva käyttöjärjestelmä
– Verkkosivusto, josta sivuille siirryttiin (viittaava URL-osoite)
– Palvelimen kyselyn ajankohta
– Vastaanottavan tietokoneen isäntänimi (IP-osoite)

Facebook Pixel
Sivustolla on myös käytössä Facebook Pixel, jonka avulla voidaan analysoida mainoskampanjoiden kohderyhmiä. Facebookin tietosuojakäytäntö on luettavissa: www.facebook.com/policies/

Edellämainittujen lisäksi sivustolla käytetään evästeitä kolmannen osapuolen kanssa toteutettavaa kampanjaluonteista markkinointia varten.

 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Qstock Oy:n (Tullisalin) asiakastietorekisteriä säilytetään sähköisesti Creamailer-järjestelmässä, jonka tietoturvaan liittyvät toiminnot noudattavat Suomen ja EU:n lainsäädäntöä sekä viranomaismääräyksiä. Creamailerin palvelun tiedot sijaitsevat EU:n sisäisillä turvallisilla palvelimilla. Palvelinkeskuksen tilat täyttävät Traficomin määräyksen viestintäverkkojen ja -palvelujen varmistamisesta sekä viestintäverkkojen synkronoinnista (TRAFICOM/54045/03.04.05.00/2020).

Qstock Oy:n (Tullisalin) käyttämän Whistleblowing-kanavan ulkopuolinen palveluntuottaja käyttää alihankkijoita, jotka tarjoavat tietojen teknisiä käsittelypalveluita ja joista osa sijaitsee EU:n ulkopuolella Yhdysvalloissa. Asianmukaisten suojatoimien toteuttamisesta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolella on huolehdittu sopimuksellisin keinoin. Katso Whistleblowingin tietosuojaseloste.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Qstock Oy:n (Tullisalin) ylläpitämään rekisteriin Creamailer-järjestelmässä ei ole pääsyä ulkopuolisilla. Creamailerissa kiinnitetään huomiota tietoturvaan ja tietosuojaan elinkaariajattelumallia hyödyntäen. Creamailer määrittelee, että sen palvelut ja sen myötä henkilötietojen käsittely on otettu huomioon palvelujen suunnittelussa, toteutuksessa, kehittämisessä sekä ylläpidossa. Creamailer toteuttaa tietoturvaa ja tietosuojaa ennalta ehkäisevän riskienhallinnan periaattein. Tietojen väärinkäytöksiin ja muihin riskeihin Creamailer on varautunut huomioimalla suojattavan tiedon luonteen sekä riskien todennäköisyyden. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille eikä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Qstock Oy (Tullisali) ei säilytä uutiskirjeen tilaajista manuaalista aineistoa. Creamailer-järjestelmää käyttävät nimetyt henkilöt pitävät huolen käyttäjätunnuksistaan ja ovat vaitiolovelvollisia.

Lomakkeen täyttäjien henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin käyttö on rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät käsiksi ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ne työntekijät, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus ja jotka tarvitsevat tietoja tehtävässään. Henkilötietoja käsittelevällä henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus.

Asiakasrekisteritietojen säilyttäminen

Asiakasrekisterin henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin käyttö on rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät käsiksi ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ne työntekijät, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus ja jotka tarvitsevat tietoja tehtävässään. Henkilötietoja käsittelevällä henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus. Asiakasrekisterin henkilötietoja säilytetään vain sen ajan, kun niitä käytetään, minkä jälkeen tiedot hävitetään turvallisesti.

 

Evästetietojen säilyttäminen

Evästeen luomat tiedot verkkosivuston käytöstä lähetetään Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin, jossa niitä myös säilytetään. Tietoja säilytetään 26 kuukautta tietojen tallentamishetkestä.

Google käyttää Analytics-verkkoanalyysipalvelun tuottamia tietoja analysoidakseen verkkosivustomme käyttöä, muodostaakseen raportteja toiminnasta verkkosivustolla ja luodakseen verkkosivuston ja internetin käyttöön liittyviä lisäpalveluita verkkosivuston operaattorille. IP-osoitettasi ei käytetä muiden Google-tietojen yhteydessä, vaan IP-osoitteiden nimet muutetaan niin ettei yhdistäminen ole mahdollista.

 

Oikeus tietojesi tarkastamiseen ja korjaamiseen

Sinulla on oikeus tarkastaa, mitä sinua koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu ja saada sinua koskevat virheelliset tiedot korjatuksi. Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi poistamista milloin tahansa. Tarkastuspyyntö esitetään kirjallisesti sähköpostitse. Rekisteröidyn henkilöllisyydestä varmistutaan ennen tietojen antamista.

Voit itse tarkistaa, päivittää tai poistaa uutiskirjelistan tietojasi klikkaamalla uutiskirjeen lopussa olevaa linkkiä.

 

Evästetietojen keräämisen estäminen

Voit estää Googlea tallentamasta evästeen luomia verkkosivuston käyttöön liittyviä tietoja sekä käsittelemästä näitä tietoja lataamalla ja asentamalla verkkoselaimeen lisäosan osoitteesta tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Lisätietoa Googlen käyttöehdoista ja tietosuojasta Googlen ohjesivuilta:
https://policies.google.com/privacy?hl=fi&gl=fi